Kujdes SOT në Mqedoninë e Veriut

0
17

Shkup 2 5
Kumanovë -2 3
Tetovë -1 4
Gostivar -3 3
Dibër -4 2
Ohër -2 3
Strugë -3 2
Manastir -1 4