Kujdes SOT në Malin e Zi

0
33

Ulqinj 4 9
Bar 5 12
Budva 4 6
Tivar 5 7
Kotorr 3 5
Cetinje -2 3
Tuz 2 9
Podgorice 3 10
Plave -8 0
Rozhaje -10 1
Kolashin -6 0