Kujdes SOT në Kosovë

0
12

Podujevë -3 2
Mitrovicë -4 1
Prishtine -2 3
Ferizaj -3 2
Pejë -2 3
Gjakovë -1 4
Gjilan -2 2
Prizren -1 3