Samiti i 3-të Dixhital i Ballkanit Perëndimor

0
6

“Zhvillimi i infrastrukturës së informacionit dhe teknologjisë është një nga prioritetet e Qeverisë së Shqipërisë dhe pjesë e objektivave strategjikë kombëtar, për zhvillim dhe integrim. Ne kemi miratuar një dokument të ri strategjik për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale, me vizionin për të ndërtuar infrastrukturë digjitale me shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, drejt një shoqërie gigabit. Gjithashtu, u miratua dokumenti i politikës spektrale, me objektiva për të promovuar teknologjitë e reja, për të zhvilluar gjeneratën e ardhshme të rrjeteve, kërkimit dhe inovacionit. Në proces janë gjithashtu, edhe përgatitja e një strategjie të re për biznesin dhe inovacionin dhe strategjia për specializimin inteligjent”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here