Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

0
10

Shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për pakon e re të masave restriktive të BE-së lidhur me situatën në Ukrainë, me rekomandim që Maqedonia e Veriut t’i bashkohet të gjitha vendimeve të BE-së për këtë lloj masash restriktive. Maqedonia e Veriut po i bashkohet pakos së re të masave restriktive të Këshillit të BE-së, së bashku me të gjitha vendimet e mëparshme për masat restrikive nga viti 2014 e deri më tani duke pasur parasysh situatën në Ukrainë, dhe për të filluar procedurën për zbatimin e tyre. e ka obliguar  Ministrinë e Punëve të Jashtme që të mbledhë kërkesat e të gjithë shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe anëtarëve të familjeve të tyre që ndodhen në rajonet e krizës në Ukrainë dhe të cilët do të kërkojnë mbrojtje dhe akomodim të përkohshëm, por nuk kanë akomodim të tyre në Maqedoninë e Veriut, në koordinim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për të siguruar akomodim në lokacione të përshtatshme në vend.

https://vlada.mk/node/27892?ln=sq

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here