Kujdes SOT në Maqedoninë e Veriut

0
26

Shkup 0 8
Kumanovë -2 7
Tetovë -3 9
Gostivar -4 7
Dibër -3 6
Ohër -2 7
Strugë -3 6
Manastir -2 8