Kujdes SOT në KOSOVE

0
27

Podujevë -3 5
Mitrovicë -4 4
Prishtine -2 6
Ferizaj -3 5
Pejë -2 6
Gjakovë -1 8
Gjilan 0 6
Prizren -1 7