Sunday, June 16, 2024
HomeAKTUALITETINFORMACION MBI LEVIZJEN E SHTETASVE SHQIPTARE NE SHTETET E HUAJA

INFORMACION MBI LEVIZJEN E SHTETASVE SHQIPTARE NE SHTETET E HUAJA

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, nisur nga situata e krijuar prej kufizimeve të lëvizjes të udhëtarëve jashtë vendit për shkak të Covid-19, me qëllim parandalimin e situatave problematike, informon në kohë reale për çdo ndryshim të këtij regjimi që lidhet me lëvizjen e qytetarëve shqiptarë.

Komisioni Evropian ka aprovuar certifikatën digjitale të vaksinimit të Covid-19 për Shqipërinë:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#recognition-by-the-eu-of-covid-certificates-issued-by-third-non-eu-countries/

Kjo certifikatë është ekuivalente me certifikatën digjitale të Bashkimit Evropian, e lidhur me sistemin e BE dhe e njohur me të njëjtat kushte dhe vlefshmëri.

Në të njëjtën kohë, Shqipëria ka dakordësuar njohjen e certifikatave digjitale të BE, për udhëtimet nga çdo vend i BE drejt Shqipërisë. Pas vaksinimit të plotë, shtetasit shqiptarë mund të lëvizin lirisht në vendet e BE.

Këshilli i Bashkimit Evropian ka rekomanduar kritere dhe rregulla të caktuara për vendet e treta, referuar lëvizjes në vendet e BE. Konkretisht Këshilli rekomandon që shtetet anëtare të BE-së duhet të lejojnë udhëtimet jo-thelbësore edhe për vendet e treta, ku përfshihet edhe Shqipëria. Duke filluar nga data 1 mars 2022, do të lejohen të udhëtojnë drejt vendeve të BE-së:

– Personat e vaksinuar me një vaksinë të miratuar nga BE ose OBSH, me kushtin që të kenë kaluar të paktën 14 ditë nga marrja e dozës së fundit dhe jo më shumë se 270 ditë para mbërritjes në një shtet të BE-së;

-Personat e rikuperuar nga COVID-19;

-Për disa nga këta udhëtarë, mund të zbatohen masa shtesë si testimi PCR përpara udhëtimit.

-Për fëmijët e moshës nën 6 vjeç, Këshilli rekomandon të mos kërkohet apo zbatohet asnjë masë shtesë.

Për informacion të përditësuar mbi rekomandimet e Këshillit, klikoni në linkun bashkangjitur:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/22/covid-19-council-updates-recommendation-on-non-essential-travel-from-third-countries/

Kujdes! Disa prej vendeve të BE mund të aplikojnë protokolle më specifike, ndaj duhet të lexoni informacionet e përditësuara sipas çdo shteti. Gjithkush ka përgjegjësinë individuale dhe kolektive për t’i respektuar këto rregulla.

Për më shumë informacion për lëvizjen në vendet e BE-së:  https://reopen.europa.eu/en/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en/

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments