Tendenca 5-ditore e Reshjeve sipas zonave në Shqipëri

0
3182

ZONATE PREMTE 23/02/2024E SHTUNE 24/02/2024E DIEL 25/02/2024E HENE 26/02/2024E MARTE 27/02/2024
MALOREShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuNuk ka reshjeNuk ka reshje
ZONATE ENJTE 22/02/2024E PREMTE 23/02/2024E SHTUNE 24/02/2024E DIEL 25/02/2024E HENE 26/02/2024
MALORENuk ka reshjeReshje dëboreRrebeshe shiuRrebeshe shiuReshje dëbore
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobët

ZONATE MERKURE 21/02/2024E ENJTE 22/02/2024E PREMTE 23/02/2024E SHTUNE 24/02/2024E DIEL 25/02/2024
MALOREShira të dobëtNuk ka reshjeReshje dëboreRrebeshe shiuRrebeshe shiu
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiu
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiu
ZONATE MARTE 20/02/2024E MERKURE 21/02/2024E ENJTE 22/02/2024E PREMTE 23/02/2024E SHTUNE 24/02/2024
MALOREShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiu
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeRrebeshe shiu
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeRrebeshe shiu
ZONATE HENE 19/02/2024E MARTE 20/02/2024E MERKURE 21/02/2024E ENJTE 22/02/2024E PREMTE 23/02/2024
MALORENuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeShira të dobët
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
ZONATE PREMTE 16/02/2024E SHTUNE 17/02/2024E DIEL 18/02/2024E HENE 19/02/2024E MARTE 20/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
ZONATE ENJTE 15/02/2024E PREMTE 16/02/2024E SHTUNE 17/02/2024E DIEL 18/02/2024E HENE 19/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 14/02/2024E ENJTE 15/02/2024E PREMTE 16/02/2024E SHTUNE 17/02/2024E DIEL 18/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 13/02/2024E MERKURE 14/02/2024E ENJTE 15/02/2024E PREMTE 16/02/2024E SHTUNE 17/02/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 12/02/2024E MARTE 13/02/2024E MERKURE 14/02/2024E ENJTE 15/02/2024E PREMTE 16/02/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
ZONATE PREMTE 09/02/2024E SHTUNE 10/02/2024E DIEL 11/02/2024E HENE 12/02/2024E MARTE 13/02/2024
MALORENuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtShira të dobët
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 08/02/2024E PREMTE 09/02/2024E SHTUNE 10/02/2024E DIEL 11/02/2024E HENE 12/02/2024
MALOREShira të dobëtNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobët
ZONATE MERKURE 07/02/2024E ENJTE 08/02/2024E PREMTE 09/02/2024E SHTUNE 10/02/2024E DIEL 11/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët

ZONATE MARTE 06/02/2024E MERKURE 07/02/2024E ENJTE 08/02/2024E PREMTE 09/02/2024E SHTUNE 10/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 05/02/2024E MARTE 06/02/2024E MERKURE 07/02/2024E ENJTE 08/02/2024E PREMTE 09/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 02/02/2024E SHTUNE 03/02/2024E DIEL 04/02/2024E HENE 05/02/2024E MARTE 06/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 01/02/2024E PREMTE 02/02/2024E SHTUNE 03/02/2024E DIEL 04/02/2024E HENE 05/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
ZONATE MERKURE 31/01/2024E ENJTE 01/02/2024E PREMTE 02/02/2024E SHTUNE 03/02/2024E DIEL 04/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 30/01/2024E MERKURE 31/01/2024E ENJTE 01/02/2024E PREMTE 02/02/2024E SHTUNE 03/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 29/01/2024E MARTE 30/01/2024E MERKURE 31/01/2024E ENJTE 01/02/2024E PREMTE 02/02/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 26/01/2024E SHTUNE 27/01/2024E DIEL 28/01/2024E HENE 29/01/2024E MARTE 30/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 25/01/2024E PREMTE 26/01/2024E SHTUNE 27/01/2024E DIEL 28/01/2024E HENE 29/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 24/01/2024E ENJTE 25/01/2024E PREMTE 26/01/2024E SHTUNE 27/01/2024E DIEL 28/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 23/01/2024E MERKURE 24/01/2024E ENJTE 25/01/2024E PREMTE 26/01/2024E SHTUNE 27/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 22/01/2024E MARTE 23/01/2024E MERKURE 24/01/2024E ENJTE 25/01/2024E PREMTE 26/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 19/01/2024E SHTUNE 20/01/2024E DIEL 21/01/2024E HENE 22/01/2024E MARTE 23/01/2024
MALOREShira të dobëtReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 18/01/2024E PREMTE 19/01/2024E SHTUNE 20/01/2024E DIEL 21/01/2024E HENE 22/01/2024
MALORERrebeshe shiuReshje dëboreRrebeshe shiuNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTRrebeshe shiuShira të dobëtRrebeshe shiuNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 17/01/2024E ENJTE 18/01/2024E PREMTE 19/01/2024E SHTUNE 20/01/2024E DIEL 21/01/2024
MALOREReshje dëboreRrebeshe shiuReshje dëboreReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët
ZONATE MARTE 16/01/2024E MERKURE 17/01/2024E ENJTE 18/01/2024E PREMTE 19/01/2024E SHTUNE 20/01/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreRrebeshe shiuShira të dobëtReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobëtShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët

ZONATE HENE 15/01/2024E MARTE 16/01/2024E MERKURE 17/01/2024E ENJTE 18/01/2024E PREMTE 19/01/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreShira të dobët
E ULËTRrebeshe shiuShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët

ZONATE PREMTE 12/01/2024E SHTUNE 13/01/2024E DIEL 14/01/2024E HENE 15/01/2024E MARTE 16/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët

ZONATE ENJTE 11/01/2024E PREMTE 12/01/2024E SHTUNE 13/01/2024E DIEL 14/01/2024E HENE 15/01/2024
MALOREReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëbore
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët

ZONATE MERKURE 10/01/2024E ENJTE 11/01/2024E PREMTE 12/01/2024E SHTUNE 13/01/2024E DIEL 14/01/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 09/01/2024E MERKURE 10/01/2024E ENJTE 11/01/2024E PREMTE 12/01/2024E SHTUNE 13/01/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 08/01/2024E MARTE 09/01/2024E MERKURE 10/01/2024E ENJTE 11/01/2024E PREMTE 12/01/2024
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE SHTUNE 06/01/2024E DIEL 07/01/2024E HENE 08/01/2024E MARTE 09/01/2024E MERKURE 10/01/2024
MALORERrebeshe shiuReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 05/01/2024E SHTUNE 06/01/2024E DIEL 07/01/2024E HENE 08/01/2024E MARTE 09/01/2024
MALOREShira të dobëtRrebeshe shiuReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 04/01/2024E PREMTE 05/01/2024E SHTUNE 06/01/2024E DIEL 07/01/2024E HENE 08/01/2024
MALOREShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobët

ZONATE MERKURE 03/01/2024E ENJTE 04/01/2024E PREMTE 05/01/2024E SHTUNE 06/01/2024E DIEL 07/01/2024
MALOREShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtRrebeshe shiuShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtShira të dobët

ZONATE PREMTE 29/12/2023E SHTUNE 30/12/2023E DIEL 31/12/2023E HENE 01/01/2024E MARTE 02/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët

ZONATE ENJTE 28/12/2023E PREMTE 29/12/2023E SHTUNE 30/12/2023E DIEL 31/12/2023E HENE 01/01/2024
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 27/12/2023E ENJTE 28/12/2023E PREMTE 29/12/2023E SHTUNE 30/12/2023E DIEL 31/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 25/12/2023E MARTE 26/12/2023E MERKURE 27/12/2023E ENJTE 28/12/2023E PREMTE 29/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE SHTUNE 23/12/2023E DIEL 24/12/2023E HENE 25/12/2023E MARTE 26/12/2023E MERKURE 27/12/2023
MALOREShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 22/12/2023E SHTUNE 23/12/2023E DIEL 24/12/2023E HENE 25/12/2023E MARTE 26/12/2023
MALOREReshje dëboreShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 21/12/2023E PREMTE 22/12/2023E SHTUNE 23/12/2023E DIEL 24/12/2023E HENE 25/12/2023
MALORENuk ka reshjeReshje dëboreShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 20/12/2023E ENJTE 21/12/2023E PREMTE 22/12/2023E SHTUNE 23/12/2023E DIEL 24/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 19/12/2023E MERKURE 20/12/2023E ENJTE 21/12/2023E PREMTE 22/12/2023E SHTUNE 23/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobët
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 18/12/2023E MARTE 19/12/2023E MERKURE 20/12/2023E ENJTE 21/12/2023E PREMTE 22/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE SHTUNE 16/12/2023E DIEL 17/12/2023E HENE 18/12/2023E MARTE 19/12/2023E MERKURE 20/12/2023
MALOREReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 15/12/2023E SHTUNE 16/12/2023E DIEL 17/12/2023E HENE 18/12/2023E MARTE 19/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 14/12/2023E PREMTE 15/12/2023E SHTUNE 16/12/2023E DIEL 17/12/2023E HENE 18/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTRrebeshe shiuRrebeshe shiuShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 13/12/2023E ENJTE 14/12/2023E PREMTE 15/12/2023E SHTUNE 16/12/2023E DIEL 17/12/2023
MALORENuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeRrebeshe shiuRrebeshe shiuNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 12/12/2023E MERKURE 13/12/2023E ENJTE 14/12/2023E PREMTE 15/12/2023E SHTUNE 16/12/2023
MALOREReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeRrebeshe shiuRrebeshe shiuNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshje

ZONATE HENE 11/12/2023E MARTE 12/12/2023E MERKURE 13/12/2023E ENJTE 14/12/2023E PREMTE 15/12/2023
MALORENuk ka reshjeReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshjeRrebeshe shiuRrebeshe shiu
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët

ZONATE PREMTE 08/12/2023E SHTUNE 09/12/2023E DIEL 10/12/2023E HENE 11/12/2023E MARTE 12/12/2023
MALORENuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE ENJTE 07/12/2023E PREMTE 08/12/2023E SHTUNE 09/12/2023E DIEL 10/12/2023E HENE 11/12/2023
MALOREReshje dëboreNuk ka reshjeNuk ka reshjeReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MERKURE 06/12/2023E ENJTE 07/12/2023E PREMTE 08/12/2023E SHTUNE 09/12/2023E DIEL 10/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE MARTE 05/12/2023E MERKURE 06/12/2023E ENJTE 07/12/2023E PREMTE 08/12/2023E SHTUNE 09/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE HENE 04/12/2023E MARTE 05/12/2023E MERKURE 06/12/2023E ENJTE 07/12/2023E PREMTE 08/12/2023
MALORENuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshje
E ULËTNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshje

ZONATE SHTUNE 02/12/2023E DIEL 03/12/2023E HENE 04/12/2023E MARTE 05/12/2023E MERKURE 06/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëboreReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeShira të dobët
BREGDETShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshjeNuk ka reshje

ZONATE PREMTE 01/12/2023E SHTUNE 02/12/2023E DIEL 03/12/2023E HENE 04/12/2023E MARTE 05/12/2023
MALOREReshje dëboreReshje dëboreReshje dëboreNuk ka reshjeReshje dëbore
E ULËTShira të dobëtShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje
BREGDETNuk ka reshjeShira të dobëtShira të dobëtNuk ka reshjeNuk ka reshje